Jak ustalić wysokość alimentów?

O alimenty dla dziecka występuje zawsze rodzic. Ich wysokość podyktowana jest uzasadnionymi potrzebami dziecka, a także możliwościami zarobkowymi zobowiązanego rodzica, a nie jego faktycznymi dochodami. Sąd bada jego zawód, sprawdza, jakie mógłby osiągać dochody, czy pracuje na cały etat czy też nie – wówczas brana jest pod uwagę kwota, którą dany rodzic mógłby zarabiać pracując na pełnym etacie. W kwestii wysokości wynagrodzenia – sąd często konsultuje je z urzędem pracy.

Poza tym sąd bierze pod uwagę również inne czynniki. Jeśli rodzicem, który ma płacić alimenty jest ojciec-hydraulik i przedstawi na to jako dowód umowę o pracę z najniższą krajową – wiadomo wówczas, że nie są to jego realne zarobki, bo w tym zawodzie zarabia się obecnie dużo więcej – wtedy sąd weźmie pod uwagę średnią zarobków hydraulików
i podejmie decyzję na tej właśnie podstawie. 

Co jeszcze sąd uwzględnia przy ustaleniu wysokości alimentów?

Na pewno stopień rozwoju dziecka – w końcu potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego wiekiem. Niemowlak będzie potrzebował pieluch, ubranek i innych akcesoriów dziecięcych, natomiast uczeń szkoły podstawowej czy średniej może potrzebować już dodatkowych zajęć płatnych, jak korepetycje, kursy językowe, zajęcia sportowe, muzyczne lub taneczne.

Jak dokładnie wygląda batalia o alimenty i czego można się spodziewać w sądzie?

Zobaczcie koniecznie w naszym najnowszym filmie!