Prawo cytatu. Jak rozwiązać spór praw autorskich na Youtube? Jak okiem prawnika można korzystać z innych utworów we własnych filmach na Youtube? Czy wolno cytować, wklejać fragment innego filmu do swojego?