Osoby ujawniające naruszenia prawa w firmie chronione są już na podstawie dyrektywy UE o sygnalistach – pomimo tego, że ciągle brakuje polskiej ustawy o sygnalistach. Brak wdrożenia dyrektywy UE w terminie (ten upłynął 17 grudnia 2021 roku) pozwala na bezpośrednie stosowanie przepisów dyrektywy i powoływania się na przysługującą ochronę przed działaniami odwetowymi. Szerzej na temat sygnalistów w poniższym materiale.