Omnibus to nowa dyrektywa, która wprowadza rewolucje w handlu. Jakie nowe prawa będą przysługiwać konsumentów i jakie obowiązki będzie musiał teraz wykonywać przedsiębiorca o tym materiał wideo poniżej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (tzw. dyrektywa Omnibus).