👉w wyniku złożonego przez naszą kancelarię pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa w ten sposób, że nasi klienci nie muszą już spłacać rat kredytu
👉ciekawe jest nie tyle postanowienie, co sama sygnatura. Oznacza to, że tylko w 2021 roku do tzw. „wydziału frankowego” Sądu Okręgowego w Warszawie (w Warszawie siedziby ma większość banków) wpłynęło ponad 20 TYSIĘCY POZWÓW
👉tak ogromne obciążenie tylko jednego wydziału tego sadu przedkłada się niestety na czas rozpoznawania sprawy.
👉 w związku z powyższym niedługo wejdzie w życie nowelizacja KPC nakazująca składanie pozwu w okręgu sądu, gdzie mieszka dany konsument.
👉 nasza kancelaria od pewnego czasu przyjęła zasadę żeby składać pozwy tam, gdzie mieszka klient. Przekłada się to na szybsze rozpoznawanie sprawy, tym bardziej że orzecznictwo już praktycznie wszędzie jest dość jednoznacznie korzystne dla kredytobiorców, które prowadzi do unieważnienia umowy kredytu .
👉 Unieważnienie umowy pociąga ze sobą ten skutek, że strony muszą zwrócić sobie nawzajem to co od siebie otrzymały: 1) Kredytobiorca bankowi kwotę kredytu (kapitału) 2) bank kredytobiorcy wszyscy co otrzymał od niego ponad równowartość kwoty udzielonego kredytu – w większości wypadków bank zwraca kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych
👉 Ewentualne roszczenia banków o tzw. „wynagrodzenie za korzystanie z kapitału” nie mają żadnych podstaw prawnych. Do tej pory pozwy banków z tego tytułu były jednoznacznie oddalane przez sądy zgodnie z argumentacją : „Bank nie może czerpać korzyści z tego, że stosował niedozwolone postanowienia umowne we swoich wzorcach umów”.
prawnik@prostooprawie.eu tel. 58 500 80 35
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Sygn. akt XXVIII c 20075/21 POSTANOWIENIE Dnia 29 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowyw Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia del. Michał Maj po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy powództwa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. Warszawie o ustalenie zapłatę postanawia: siedzibą 1. zabezpieczyć powództwo o ustalenie przez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu wynikających z umowy kredytu numer 10 dnia 21 grudnia 2005 roku w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończÄ…cego postępowanie w niniejszej sprawie, oddalić wniosek o zabezpieczenie powództwa w pozostałej części.”
 
 
 
Wyświetl statystyki i reklamy
Promuj post
 
Wszystkie reakcje:

26