👉10.000,00 zł zadośćuczynienia + odsetki za bezprawną kwarantannę graniczną w grudniu 2020 roku.
👉 dzisiaj Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zasądził solidarnie od Straży Granicznej oraz Sanepidu reprezentujących Skarb Państwa kwotę 10.000,00 zł zadośćuczynienia za cierpienia spowodowane bezprawną kwarantanną graniczną nałożoną naszą klientkę.
w latach 2020-2022 WSZYSTKIE kwarantanny nakładane po wjeździe do Polski były nakładane bez wymaganej przez ustawę decyzji administracyjnej, na podstawie samego niekonstytucyjnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
👉 w sprawie kluczowym dowodem była opinia biegłego z zakresu psychiatrii, która wykazała silną reakcje stresową związaną z przymusowym skierowaniem na kwarantannę i skierowaniem do izolacji
👉 oprócz zadośćuczynienia pozwani zobowiązani są zapłacić koszty procesu.

sygn. akt I C 1687/22