Jak ponownie otworzyć hotele i pensjonaty?

Akcja inicjowana oddolnie przedsiębiorców o haśle #otwieraMY przybiera na sile. Już coraz więcej przedsiębiorców dołącza do akcji i podejmuje decyzję o ponownym otwarciu swojej firmy. W poprzednich wpisach na blogu informowaliśmy o tym, jak otworzyć swoją działalność gastronomiczną zgodnie z prawem. Pozostaje zatem pytanie: co z szeroko pojętą branżą hotelarską?

O ile działalność hoteli i pensjonatów nie jest do końca zakazana, to jednak pozostała dość mocno ograniczona – w zasadzie w 99%, co de facto jest pewnego rodzaju zakazem. 

Obecnie, w ramach rozporządzenia, jest możliwe na przykład wynajmowanie miejsc noclegowych cudzoziemcom, którzy nie mogą kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu. Miejsce noclegowe wynajmuje się wówczas na podstawie oświadczenia danej osoby i nie jest ono obarczone żadną odpowiedzialnością karną. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do weryfikowania prawdziwości tych oświadczeń, więc idąc tym torem – równie dobrze mieszkaniec Gdańska, który przyjeżdża do Torunia może oświadczyć, że jest cudzoziemcem, a my mamy prawo go zakwaterować.

Więcej na ten temat w naszym najnowszym filmie. Zapraszamy do oglądania!