Kto lepiej się sprawdza w mediacjach i negocjacjach?

Niewątpliwie trzeba mieć dar, aby poruszać się w tych dziedzinach sprawnie, ale i pewne umiejętności. Czy płeć też ma tu znaczenie? 

Okazuje się, że tak! 

Według adwokat Mai Gidian: „Energia kobieca często nastawiona jest na chronienie innych, aniżeli na udowadnianie kto ma rację, a kto nie. To stwarza ogromne pole do rozmów
z osobami, które myślą odmiennie” – powiedziała w rozmowie. Dodała też: „Gdy mamy do czynienia z energią męską, gdy spotykają się przy negocjacjach dwaj mężczyźni, to niczym dwa „rozjuszone byki” często skupiają się właśnie na tym, by udowodnić drugiej stronie, że się myli. W przypadku takiego spotkania dwóch kobiet pojawi się oczywiście na początku dużo emocji, ale później zaczną rozmawiać i wtedy otworzą się zarówno przed sobą, jak i na siebie”. 

Maja Gidian zaznaczyła również, że gdy toczy się postępowanie mediacyjne, to bardzo często angażowane są do tego kobiety właśnie z wyżej wymienionych powodów.

Z kolei Michał Plewiński zauważył, że w przypadku negocjacji mężczyźni są nastawieni na cel, który chcą osiągnąć. Powiedział: „Podczas negocjacji mam cel, który mi przyświeca
i z którego nie zrezygnuję, choć mogę pójść za inne ustępstwa. Zazwyczaj jednak druga strona ma po prostu pewne obawy z tym związane czy wątpliwości i dlatego słucham
i rozmawiam, aby te wątpliwości rozwiać i wytłumaczyć sytuację. Dlatego idąc na negocjacje my, mężczyźni, mamy już w głowie nastawienie na pewien efekt”.

O czym jeszcze rozmawiali prawnicy? Zobaczcie koniecznie nasz najnowszy film.