Chodzi o decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2021. Co to oznacza?

Wątpliwości TSUE dotyczyły zmian w polskim ustawodawstwie, a konkretnie Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu powoływania sędziów do Sądu Najwyższego. Trybunał orzekł, że zmiany te są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

To jest o tyle ciekawe, że grupka sędziów, która nie została powołana do Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Administracyjnego. Później Naczelny Sąd Administracyjny wydał zabezpieczenie, które zakazywało prezydentowi Andrzejowi Dudzie powoływania nowych sędziów do Sądu Najwyższego do czasu rozpoznania tamtej sprawy. 

Jak wiemy, prezydent podjął inną decyzję i…co teraz?

Teraz może nawet się okazać, że kiedyś będzie można postawić prezydenta za to przed Trybunałem Stanu.

Mówił o tym nasz prowadzący, który o prawie mówi jak zwykle – prosto 🙂