W związku z zwiększeniem rozpoznawalności naszej marki „Prosto o Prawie” podjeliśmy działania prawne w celu jej ochrony, zresztą tak samo powinna postąpić każda firma, która odnosi sukces na rynku. W związku z powyższym został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP znak towarowy słowno-graficzny „Prosto o Prawie”. Obok wcześniejszego zgłoszenia znaku towarowego słownego „prosto o prawie” potwierdza to nasze prawa do stworzonej przez nas marki.