Czy TSUE mógł nakazać zamknięcie w sporze pomiędzy Polską a Czechami kopalni PGE w Turowie?