Co to jest Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych? Czy fundusz faktycznie powstał zgodnie z zapowiedziami polityków? W jakiej wysokości można uzyskać odszkodowanie w przypadku wystąpienia NOP i w jakiej może być wysokości? Czy trzeba dochodzić roszczeń na drodze sądowej ?