Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 01.07.2021 r. sygn. akt IV KK 238/21 potwierdził to o czym mówiliśmy w zeszłym roku – zakaz zgromadzeń spontanicznych (demonstracji) jest nielegalny, nie można nikogo ukarać za udział w takim wydarzeniu.