Te grafiki zrobiłem przy pomocy popularnego narzędzia do AI. Czy oznacza to, że przysługują mi do nich prawa autorskie? Czy prawa autorskie do tej grafiki może mieć AI?

 

 

 

Nie, gdyż nie spełniają definicji utworu z art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 

Takim utworem jest natomiast jedynie to co jest rezultatem twórczej działalności człowieka.
Natomiast jeżeli te grafiki zostały następnie poddane przeze obróbce w jakimś programie graficznym np. chociażby w Canvie już mielibyśmy tutaj jakiś działalność twórczą i mogą być przedmiotem prawa autorskiego