👉„1+2” to popularna wśród obrońców taktyka procesowa w sprawach o wykroczenie jeżeli w pierwszej instancji został wydany niekorzystny wyrok albo spodziewamy się skazania.
👉 polega na zastosowaniu art. 45 kw tj. przedawnienia karalności za wykroczenie. Nie można ukarać kogoś za wykroczenie jeżeli od jego popełnienia minął 1 rok, natomiast jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie termin ten ulega wydłużeniu o dodatkowe 2 lata. Czyli łącznie od popełnienia wykroczenia do prawomocnego wyroku skazującego nie mogą upłynąć więcej niż 3 lata.
👉 termin przedawnienia karalności był kiedyś jeszcze krótszy i wynosił 2 lata od popełnienia wykroczenia.
👉często zdarza się tak, że termin ten wypada na etapie apelacji – pomiędzy I instancją a II instancją.
👉 W efekcie umorzenia postępowania, klient nie zostaje uznany za winnego popełnienia wykroczenia. Dodatkowo zwracane są z sądu koszty postępowania, w tym koszty związane z ustanowieniem obrońcy w osobie adwokata lub radcy.